Reorganizare/ Insolventa
Fonduri Europene Arad
Contabilitate
Consultanta
Euroconsult Arad Euroconsult

Programul Operational Sectorial de Mediu

 • Extinderea şi modernizarea sistemelorde apă şi apă uzată
 • Extinderea/modernizarea sistemelorde apă/apă uzată
 • Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric
 • Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor
 • Reabilitarea zonelor poluate istoric
 • Reducerea poluării şi diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea şi reabilitarea sistemelor de încălzire urbană pentru atingerea ţintelor de eficienţă energetică în localităţile cele mai poluate
 • Reabilitarea sistemelor urbane de încălzire în zonele fierbinţi (hot-spot)
 • Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protejarea naturii
 • Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management în vederea protejării biodiversităţii şi Natura 2000
 • Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc
 • Protecţia împotriva inundaţiilor
 • Reducerea eroziunii costiere

Inapoi la Fonduri Europene