Reorganizare/ Insolventa
Fonduri Europene Arad
Contabilitate
Consultanta
Euroconsult Arad Euroconsult

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

 • Educaţia si formarea profesională în sprijinul cresterii economice si dezvoltării societăţii bazate pe cunoastere
 • Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate
 • Învăţământ superior de calitate;
 • Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională;
 • Calitate în formare profesionala continua;
 • Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării.
 • Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii
 • Tranziţia de la şcoală la o viaţă activă;
 • Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii;
 • Acces şi participare la FPC.
 • Cresterea adaptabilităţii lucrătorilor si a întreprinderilor
 • Promovarea culturii antreprenoriale
 • Formare si sprijin pentru întreprinderi si angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii;
 • Dezvoltarea parteneriatului şi încurajarea iniţiativelor pentru parteneri sociali şi societatea civilă.
 • Modernizarea Serviciului Public de Ocupare
 • Întărirea capacităţii Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea serviciilor de ocupare
 • Formarea personalului Serviciului Public de Ocupare.
 • Promovarea măsurilor active de ocupare
 • Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare;
 • Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă.
 • Promovarea incluziunii sociale
 • Dezvoltarea economiei sociale;
 • Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii;
 • Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii;
 • Iniţiativele transnaţionale pentru o piaţa inclusivă a muncii.

 

Inapoi la Fonduri Europene