Reorganizare/ Insolventa
Fonduri Europene Arad
Contabilitate
Consultanta
Euroconsult Arad Euroconsult

Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice

 • Un sistem inovativ şi eco-eficient de producţie
 • Investiţii productive şi pregătirea pentru concurenţa pe piaţă a întreprinderilor, în special IMM-uri;
 • Accesul IMM-urilor la finanţare
 • Dezvoltarea unui antreprenoriat sustenabil
 • Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare pentru competitivitate
 • CD în parteneriat între universităţi/ institute de cercetare-dezvoltare şi întreprinderi, în vederea obţinerii de rezultate aplicabile în economie
 • Investiţii pentru infrastructura de CDI
 • Accesul întreprinderilor la activităţi de CDI (în special IMM-urile)
 • Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public
 • Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei
 • Dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor publice electronice
 • Dezvoltarea e-economiei
 • Creşterea eficienţei energetice şi a siguranţei în aprovizionare, în contextul combaterii schimbărilor climatice
 • Energie eficienta şi durabila (îmbunătăţirea eficienţei energetice şi a sustenabilităţii sistemului energetic)
 • Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea de energie “verde”;
 • Diversificarea reţelelor de interconectare în scopul creşterii siguranţei în aprovizionarea cu energie.

Inapoi la Fonduri Europene